Budowa sztachety PCV na plot i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu gminie prócz wyjątkowych wypadków.

Konstrukcja sztachetki PCV na plot i bramę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Ogrodzenie plastykowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane miedzy dwoma przyległymi działkami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno zawierać formę ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji a także planowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych i o ile jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji plot PCV na plot i furtę sztachetowa wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy projektowane ploty z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek jest nieadekwatne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W przypadku gdy planowane ogrodzenia z PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zainicjowania robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

This entry was posted in Ogrodzenia and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s